Strona główna

 


  Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi

im. Aleksego Rżewskiego

polska21Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

A. Einstein

 

Nasze gimnazjum to szkoła wspierająca wszechstronny rozwój ucznia, kształcąca współczesnego człowieka żyjącego w zgodzie z tradycją, nowoczesnością i naturą.

 

Misją naszej szkoły jest:

  • rzetelna edukacja,
  • troskliwa opieka i wychowanie w poszanowaniu ogólnoludzkich wartości etycznych,
  • kształtowanie postaw obywatelskich, wpajanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego naszego miasta regionu, kraju,
  • przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
  • zapewnienie uczniom warunków i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,
  • wspieranie rodziców w pracy wychowawczej.

 

Istotą misji naszej szkoły jest umiejętna integracja kształcenia i wychowania. Łączymy osiągnięcia pedagogiki tradycyjnej z nowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dzięki czemu nasza szkoła od początku istnienia należy do ścisłej czołówki łódzkich gimnazjów.


Nasza szkoła na:

.


Projekty:

logo