Strona główna

konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Reforma oświaty 2017 – konsultacje społeczne Bałuty (prezentacja)
Odnośniki:

http://forum.samorzad.lodz.pl/

 http://bip.uml.lodz.pl/
http://uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne/

 Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi

im. Aleksego Rżewskiego

polska21Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

A. Einstein

 

Nasze gimnazjum to szkoła wspierająca wszechstronny rozwój ucznia, kształcąca współczesnego człowieka żyjącego w zgodzie z tradycją, nowoczesnością i naturą.

 

Misją naszej szkoły jest:

  • rzetelna edukacja,
  • troskliwa opieka i wychowanie w poszanowaniu ogólnoludzkich wartości etycznych,
  • kształtowanie postaw obywatelskich, wpajanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego naszego miasta regionu, kraju,
  • przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
  • zapewnienie uczniom warunków i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,
  • wspieranie rodziców w pracy wychowawczej.

 

Istotą misji naszej szkoły jest umiejętna integracja kształcenia i wychowania. Łączymy osiągnięcia pedagogiki tradycyjnej z nowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dzięki czemu nasza szkoła od początku istnienia należy do ścisłej czołówki łódzkich gimnazjów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty:

logo