«

»

Edukacyjna Wartość Dodana

GIMNAZJUM NR 15 – LIDER
WŚRÓD ŁÓDZKICH SZKÓŁ

Nasza szkoła może poszczycić się nie tylko świetnymi wynikami egzaminów gimnazjalnych, ale również najlepszym w Łodzi wskaźnikiem EWD.
EWD, czyli edukacyjna wartość dodana to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania; mówi o przyroście wiedzy i umiejętności ucznia w procesie dydaktycznym w danej szkole. EWD jest nieocenionym narzędziem analizy pracy szkoły. Według tego wskaźnika

JESTEŚMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ
W ŁODZI

Jak co roku, Pani Dyrektor Zofia Franek otrzymała list gratulacyjny od Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej, która wyraziła uznanie dla pracy naszych uczniów i pedagogów.

list

Edukacyjna Wartość Dodana –

wskaźniki trzyletnie

Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi

Sowińskiego 50/56, 91-485 Łódź

 

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 405.

hum

Od 30.10.2013 r. wprowadzono zmiany w sposobie wyliczania wskaźników EWD – średni wynik na wyjściu szacowany jest z tego samego modelu, co EWD. Zmodyfikowano też sposób skalowania wyników egzaminów dla wskaźników z lat 2013-2011 i 2012-2010. W związku z tym pozycja oraz kształt elips mogły ulec niewielkim zmianom.
Wskaźniki EWD dla okresów 2013-2011, 2012-2010 i 2011-2009 uwzględniają również uczniów o toku kształcenia wydłużonym o rok. Wskaźniki EWD dla wcześniejszych okresów nie uwzględniają uczniów o wydłużonym toku kształcenia.

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014.

     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 405.

index.ph0p

Od 30.10.2013 r. wprowadzono zmiany w sposobie wyliczania wskaźników EWD – średni wynik na wyjściu szacowany jest z tego samego modelu, co EWD. Zmodyfikowano też sposób skalowania wyników egzaminów dla wskaźników z lat 2013-2011 i 2012-2010. W związku z tym pozycja oraz kształt elips mogły ulec niewielkim zmianom.
Wskaźniki EWD dla okresów 2013-2011, 2012-2010 i 2011-2009 uwzględniają również uczniów o toku kształcenia wydłużonym o rok. Wskaźniki EWD dla wcześniejszych okresów nie uwzględniają uczniów o wydłużonym toku kształcenia.

Źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=15934