Edukacyjna Wartość Dodana

GIMNAZJUM NR 15 – LIDER
WŚRÓD ŁÓDZKICH SZKÓŁ

Nasza szkoła może poszczycić się nie tylko świetnymi wynikami egzaminów gimnazjalnych, ale również najlepszym w Łodzi wskaźnikiem EWD.
EWD, czyli edukacyjna wartość dodana to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania; mówi o przyroście wiedzy i umiejętności ucznia w procesie dydaktycznym w danej szkole. EWD jest nieocenionym narzędziem analizy pracy szkoły. Według tego wskaźnika

JESTEŚMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ
W ŁODZI

Jak co roku, Pani Dyrektor Zofia Franek otrzymała list gratulacyjny od Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej, która wyraziła uznanie dla pracy naszych uczniów i pedagogów.

list

Edukacyjna Wartość Dodana –

wskaźniki trzyletnie

Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi

Sowińskiego 50/56, 91-485 Łódź

 

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016.
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 395.

humani

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016.

     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 396.

matematyczna

Źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=15934