«

»

III miejsce w XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Wiktoria Kiwiorska z klasy 3a zajęła III miejsce w XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

Zakres materiału, jaki należało opanować do olimpiady, był ogromny. Obejmował tematy
z zakresu: zdrowia, higieny, higieny psychicznej, aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, zakażenia wirusem HIV, udzielania pierwszej pomocy, żywności i żywienia, wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim, a także ochrony środowiska.

Serdecznie Wiktorii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.