«

»

Informacja o unieważnieniu postępowania

Łódź, dn. 30.07.2018r.

  

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  „Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie  kortu tenisowego z kontenerowym zapleczem sanitarnym i lekkim łącznikiem z budynkiem szkoły.”

 

Informuję, że postępowanie pn. „Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie  kortu tenisowego z kontenerowym zapleczem sanitarnym i lekkim łącznikiem z budynkiem szkoły” zostało unieważnione.

 

Podstawę unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – kwota oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania.