Informacje o naborze

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów w województwie łódzkim.