Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 
23.12- 2.01.2019r. – Zimowa przerwa świąteczna
11.02- 24.02.2019r. – Ferie zimowe
18.04- 23.04.2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019r. – Zakończenie roku szkolnego
22.06.2019- 31.08.2019 ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018r.  2 maja 2019r.

Terminy główne egzaminu gimnazjalnego 2019:
– część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 (środa)
egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
egzamin z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

– część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 (czwartek)
egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
egzamin z zakresu matematyki – godz. 11:00

– język obcy nowożytny – 12 kwietnia (piątek) poziom podstawowy –
 godz.9:00
 poziom rozszerzony – godz. 11:00

terminy zebrań z rodzicami – pierwszy semestr
17 października  2018 r. – konsultacje
7 listopada 2018 – konsultacje
12 grudnia 2018 r. – zebrania i informacje o zagrożeniach
6 lutego 2019 r. – zebrania