«

»

KONKURS – NAJWYBITNIEJSI PRZEDSTAWICIELE POLSKIEJ LITERATURY – HENRYK SIENKIEWICZ

Dyrekcja, nauczyciele i młodzież Gimnazjum nr 15 Aleksego Rżewskiego w Łodzi serdecznie zapraszają uczniów klas I – III  z gimnazjów, a także uczniów
klas V – VI ze szkół podstawowych,do udziału w XVI edycji międzyszkolnego konkursu

NAJWYBITNIEJSI PRZEDSTAWICIELE POLSKIEJ LITERATURY – HENRYK SIENKIEWICZ  

 

Konkurs odbędzie się w naszej szkole w dniach:

9 grudnia (piątek) 2016 r. –  godz. 11.50 – etap pisemny;  

19 grudnia (poniedziałek) 2016 r. – godz. 11.50 – etap ustny,

ogłoszenie wyników, część artystyczna.

 

Cele konkursu:

  • Pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
  • Uczczenie naszego Noblisty w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci. Włączenie się do obchodów Roku Sienkiewicza.
  • Rozwijanie zainteresowań literaturą piękną i popularnonaukową.
  • Mobilizacja młodzieży do samokształcenia.
  • Współpraca z uczniami innych szkół, zdrowa rywalizacja, umiejętność współdziałania w grupie.

 

Przebieg konkursu:

  • W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów klas I – III, zainteresowanych  twórczością Henryka Sienkiewicza.
  • Pierwszy etap to pisemne odpowiedzi na pytania dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Uczniowie, którzy odpowiedzą najlepiej, zakwalifikują się do etapu ustnego. Będą mogli wtedy podzielić się z innymi uczestnikami swoją   wiedzą o pisarzu, odpowiadając na dwa pytania, przygotowane przez komisję konkursową, a także przedstawiając (w dowolnej formie) ulubionego sienkiewiczowskiego bohatera.

  • W czasie obrad jury zostanie zaprezentowany program artystyczny poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi.
  • W finałowej części konkursu nastąpi ogłoszenie wyników, uroczyste rozdanie nagród i dyplomów dla uczniów, a także dla nauczycieli, którzy ich przygotowali. Spotkanie zakończy swobodna wymiana myśli i wrażeń przy herbatce i ciasteczkach.

  

     Proponowane źródła:

„Literatura polska – przewodnik encyklopedyczny”  i inne popularne źródła

omawiające biografię i twórczość Henryka Sienkiewicza, na przykład:

Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości” Julian Krzyżanowski – PIW,

„Henryk Sienkiewicz”  Bogumiła Kaniewska – wyd. Publicat 2009 r.

„Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich” Maria Korniłowiczówna – PIW

Prosimy o pisemne lub telefoniczne zgłoszenia do dnia 2  grudnia 2016 r.  

W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, ilość uczestników, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu.  

Telefon do Gimnazjum nr 15 w Łodzi:   42 616  81 24

Telefon do organizatora – Grażyna Czechowska:   504  046 557

 

Liczymy na obecność naszych wypróbowanych Przyjaciół!