«

»

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (aktualizacja 2)

Znamy już nazwiska finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy ich tak dobrze przygotowali.

 

Język angielski

Jowita Doering – finalistka

Zuzanna Miniszewska – finalistka

 

Język rosyjski

Mark Ponomarev – finalista

 

Język francuski

Wiktoria Boguszewska – laureatka

 

Historia

Maria Bednarek – laureatka

 

Fizyka

Jakub Kappes – laureat

 

Chemia

Jakub Celichowski – finalista

Jakub Kappes – finalista

Zofia Anna Lesiak – finalistka

 

Geografia

Hanna Biernat – laureatka

 

Plastyka

Juliusz Czerwiński – finalista

Łukasz Danilczuk – laureat

Karolina Juszczak – finalistka

Justyna Krawczyńska – finalistka

Marta Miniszewska – laureatka

Olga Pawlak – laureatka

Magdalena  Wyderka – laureatka

Karolina Wyrwas – laureatka

 

Wiedza o Społeczeństwie

Antoni Słoma – finalista

Aleksandra Wesołowska – finalistka