«

»

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Plastyki

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki

  • Hanna Burzawska

  • Karolina Juszczak

  • Justyna Krawczyńska

Składamy gratulacje naszym laureatom i opiekunowi

Pani mgr Małgarzacie Morawskiej