«

»

List intencyjny do Rodziców

Szanowni Państwo od 10 lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ARSENAŁ PAMIĘCI”. Pod moją opieką nasza szkoła wychowała ponad 150 laureatów tego konkursu. Także w tym roku, grupa uczniów, przygotowuje się do udziału w konkursie. Chciałbym podkreślić, że każdy laureat konkursu otrzymuje dyplom, nagrody książkowe i uczestniczy w losowaniu innych wartościowych nagród rzeczowych: komputerów, tabletów, odtwarzaczy mp3. Ponadto, prace konkursowe uczniów są PUBLIKOWANE w książkach. Pierwszy tom wyszedł w tym roku i zawiera prace 3 uczniów NASZEJ SZKOŁY. Są to kosztowne działania. Dlatego zwracamy się do Państwa z propozycją dołączenia do grona sponsorów konkursu. Za zgodą Pani Dyrektor chciałbym się zwrócić do Państwa z prośbą o zapoznanie się listem GŁÓWNEGO organizatora, wspaniałego człowieka, druha Krzysztofa Jakubca.
Z góry serdecznie dziękuję. Nauczyciel historii w Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi magister Piotr Pawlak.

 

LIST

Odczytywanie historii Polski zapisanej w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach osób najbliższych to sposób na poznanie przeszłości swojego Narodu. Staje się ono przy tym zajęciem ciekawym i dającym wiele osobistej satysfakcji. Historia Narodu Polskiego to nie tylko historia jego znanych, wybitnych przedstawicieli ale także często wielu bezimiennych ludzi, których wątki życia, postawy i działanie tworzą właściwy obraz przeszłości i tradycji każdego narodu.

„Arsenał Pamięci” pozwala podtrzymać i przekazać następnym pokoleniom. doświadczenia, które budują naszą narodową tożsamość. Czas zaciera materialne ślady historii, odchodzą ludzie będący jej świadkami. Mamy moralny obowiązek uchronić ich od zapomnienia, wpisać w kształt naszej narodowej pamięci.

                                                           Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

  Historia i kultura Narodu to ludzie, przedmioty i miejsca. Ludzie odchodzą. Zostaje po nich PAMIĘĆ. Zostają miejsca – domy, mieszkania, mury, place, ulice. Zostają przedmioty – kiedyś: rekwizyty na scenie historii a dziś: bezcenne pamiątki narodowej tradycji. Ich los nie jest pewny! Ludzka niewiedza, bezmyślność lub ignorancja skazują te okruchy pamięci na zagładę. Nie pozwólmy na unicestwienie istniejących jeszcze śladów historii. To na nich opiera się nasz DOM – Ojczyzna. Udowodnijmy ludziom od których  decyzji zależy ocalenie lub zniszczenie śladów naszej narodowej historii i kultury, że „Ojczyzna” nie jest dla młodych Polaków pojęciem obojętnym i ogólnym, lecz bliskim i opartym na konkretach.

 Żyją wśród nas bohaterowie wydarzeń czasów wojny i powojennych – żołnierze, partyzanci, powstańcy Warszawy, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów, Sybiracy, ofiary politycznych represji.

Istnieją jeszcze nie zatarte ślady naszej historii i kultury  XX wieku – miejsca wydarzeń, ślady na murach, domy, kapliczki, zagubione w lasach opuszczone i zapomniane mogiły.

  W każdym polskim domu istnieje wiele drobnych, z pozoru niewiele znaczących przedmiotów – pożółkłe fotografie, dokumenty, ukryte na dnie szafy czy szuflady drobiazgi. Na ich widok oczy babci czy dziadka nabierają blasku lub wypełniają się łzami wzruszenia. Poznajmy dzieje tych rekwizytów historii, których znaczenia nawet się nie domyślamy a które były niemym świadkiem najważniejszych dla kogoś przeżyć. Strzęp materiału może okazać się opaską powstańczą lub partyzanckim bandażem. Okruszek zeschniętego chleba może być wspomnieniem głodowych lat wojennej lub wygnańczej tułaczki. Wyblakła fotografia może okazać się jedynym śladem istnienia kogoś, kto życie swoje ofiarował na Ołtarzu Ojczyzny.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do pochylenia się nad „najdrobniejszymi choćby pamiątkami – świadectwami historii własnej rodziny lub środowiska”, poznania ich, opisania i próby ocalenia od zapomnienia.

Proponując   młodzieży   udział   w   „Arsenale Pamięci” pragnę zachęcić do pochylenia się nad przechowywanymi w rodzinnych domach pamiątkami z którymi wiążą się konkretne przeżycia choćby pojedynczych osób – nigdzie dotąd nie publikowane, zagrożone zapomnieniem.

       Pojedyncze ziarenka – okruchy pamięci o przeżyciach i dokonaniach  osób bliskich  utrwalone i przekazane pokoleniom tworzą żywy i trwały Arsenał Pamięci  i Narodowej Historii.

      Niech nasze Arsenałowe spotkanie będzie głosem w dyskusji nad postawami młodych ludzi wobec historii w jej materialnych i niematerialnych śladach.

 

                                                         harcmistrz Krzysztof Jakubiec – twórca i organizator „Arsenału Pamięci” Mistrz Mowy Polskiej  Vox Populi 2009

Strona internetowa:  www.arsenalpamieci.pl

 

Podsumowanie kolejnego „Arsenału Pamięci” jest wielkim wydarzeniem i wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym. Zakwaterowanie, program pobytu, nagrody dla około 300 Laureatów – to wszystko wymaga środków których niestety jest coraz mniej. Główny sponsor i współorganizator „Arsenału Pamięci” – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 1 sierpnia 2016 roku przestała istnieć.

Organizacja uroczystego spotkania pokoleń  podsumowującego XVI Ogólnopolski „Arsenał Pamięci”, jego program  zależy od dobrej woli i hojności Przyjaciół którym bliska jest idea Konkursu.

Konto Chorągwi Łódzkiej ZHP –

współorganizatora „Arsenału Pamięci” :

24 1240 3028 1111 0000 2822 2925  

Wpłata/przelew z adnotacją:  ARSENAŁ PAMIĘCI

 

ap1