«

»

Nasi uczniowie uczcili pamięć bohaterów w rocznicę wybuchu II wojny światowej

74 lata temu 1 września 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały Polskę rozpoczynając II wojnę światową. Wespół ze swoim sojusznikiem Związkiem Radzieckim, który 17 września 1939 roku zaatakował Polskę od wschodu, rozbili armię Polską i rozpoczęli krwawą okupację ziem polskich. W hołdzie żołnierzom polskim, którzy nie ulękli się wrogów i stawili im zbrojny opór, broniąc Ojczyzny, uczniowie naszego gimnazjum złożyli kwiaty pod Pomnikiem Chwały Żołnierzy Armii Łódź. Bohaterstwo żołnierza polskiego, zmagającego się z przeważającymi siłami wrogów, można przyrównać jedynie do antycznych bohaterów spod Termopil. Pamiętajmy, o tym i my, dumnie unosząc głowę, jako synowie i córki mężnego Narodu.

Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź