Nauczanie dwujęzyczne

Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

Wiosną 2009 roku, po raz pierwszy w ofercie edukacyjnej Publicznego Gimnazjum nr 15 pojawiła się klasa dwujęzyczna z językiem angielskim. Nauczanie dwujęzyczne – CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie mają możliwość wybrania klasy dwujęzycznej z językiem francuskim.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego w gimnazjum?

• Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
• Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego.
• Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.
• Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w klasie z językiem angielskim?
• Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego (6 godzin w tygodniu) z podziałem na grupy.
• Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
• Wprowadzamy treści programowe z wybranych przedmiotów: chemia, sztuka, biologia, w-f w dwóch językach: angielskim i polskim.
• Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach z języka angielskiego i konkursach z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
• Organizujemy wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii.
• Realizujemy projekty w języku angielskim.
• Organizujemy międzynarodowe spotkania ze studentami.
• Bierzemy udział w projektach Comenius.
• Stosujemy aktywizujące metody pracy.
• Korzystamy z dobrze wyposażonych sal językowych, komputerów, oprogramowania multimedialnego, projektora multimedialnego, słowników jedno i dwujęzycznych, biblioteki językowej.
• Korespondujemy z uczniami z zagranicy.
• Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.
• Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim i międzynarodowym, Europejski Dzień Języków Obcych, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, przedstawienia TNT Theatre).
• Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się.

Realizacja nauczania dwujęzycznego w klasie z językiem francuskim będzie oparta na:
• intensywnej nauce języka francuskiego z podziałem na grupy
• poznawaniu literatury, kultury i historii Francji oraz krajów frankofońskich
• wprowadzaniu treści programowych z wybranych przedmiotów w dwóch językach: francuskim i polskim
• ukierunkowaniu na aspekt komunikacyjny języka
• przeprowadzaniu próbnych egzaminów Delf Junior i przygotowaniu uczniów do tego egzaminu
• uczestnictwie w projekcie Łódzkie Bardziej Francuskie
• zachęcania uczniów do udziału w konkursach językowych oraz pozajęzykowych
• organizacji wyjazdów edukacyjnych do Francji
• stosowaniu aktywizujących metod pracy
• wykorzystaniu komputerów, oprogramowania multimedialnego, projektora multimedialnego, słowników jedno i dwujęzycznych
• nawiązaniu korespondencji z uczniami z zagranicy
• uczestnictwie w imprezach kulturalnych związanych z językiem francuskim oraz promujących język i kulturę krajów frankofońskich (konkursy języka francuskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim, Europejski Dzień Języków Obcych, Konkurs Piosenki Francuskiej, Frankofonia, przedstawienia teatralne w języku francuskim, współpraca z Alliance Française)
• wspieraniu uczniów w indywidualnym procesie uczenia się.