Nauczyciele

Język polski
Czechowska Grażyna
Gizińska Lucyna
Pastusiak Aneta

Język angielski
Adamus Małgorzata
Kosińska – Krasoń Joanna
Morawska Małgorzata
Waniek – Gromek Agnieszka
Otocki Tomasz

Język niemiecki
Kamasa – Kobza Dorota
Kraszewska – Mękarska Bogumiła

Język francuski

Karolczak – Barczyńska Katarzyna
Mączkowska Iwona

Język rosyjski
Stanisława Juszczak

Historia i Wiedza o Społeczeństwie
Motylewska Anna
Pawlak Piotr
Skibiński Ziemomysł
Adam Król

Matematyka
Moll – Rydzewska Ewa
Kołodziuk Teresa
Stańczyk Tomasz

Fizyka i Astronomia
Fiodorow Dariusz

Chemia
Jóźwiak Przemysław
Kozera Agnieszka

Biologia
Leder – Zielińska Elżbieta
Rynkal Agnieszka

Geografia
Stolarek Anna

Plastyka
Motylewska Anna
Małgorzata Morawska

Zajęcia Artystyczne
Motylewska Anna
Małgorzata Morawska

Muzyka
Motylewska Anna

Technika
Lichwała Piotr

Informatyka
Lichwała Piotr

Wychowanie fizyczne
Budziejewska Małgorzata
Głogowski Jacek
Kiriczenko Michał
Kryńska Anicenta
Łaska Andrzej
Stępniak Magdalena

Religia
Leszner Teresa

Etyka
Adam Król

Wychowanie do życia w rodzinie
Marzena Płachta

Biblioteka
Składanek Elżbieta

Pedagog Szkolny

Deredas Grażyna

Psycholog
Małgorzata Góralska