Nauczyciele

Język polski
Czechowska Grażyna
Klimowicz Joanna
Kowalczyk Halina

Język angielski
Kosińska – Krasoń Joanna
Morawska Małgorzata
Waniek – Gromek Agnieszka
Sobczyńska Renata

Język niemiecki
Kraszewska – Mękarska Bogumiła

Język francuski

Bendkowska-Łabuć Urszula
Karolczak-Barczyńska Katarzyna

Historia i Wiedza o Społeczeństwie
Motylewska Anna
Skibiński Ziemomysł

Matematyka
Moll-Rydzewska Ewa
Kołodziuk Teresa
Stańczyk Tomasz
Król Izabela

Fizyka i Astronomia
Fiodorow Dariusz

Chemia
Kozera Agnieszka
Stań Agata

Biologia
Rynkal Agnieszka

Geografia
Pawlak Monika

Plastyka
Motylewska Anna

Zajęcia Artystyczne
Motylewska Anna
Morawska Małgorzata

Edukacja dla bezpieczeństwa
Łaska Andrzej

Technika
Piskorowski Jerzy

Wychowanie fizyczne
Budziejewska Małgorzata
Głogowski Jacek
Kiriczenko Michał
Kryńska Anicenta

Religia
ks. Prausa Łukasz

Etyka
Adam Król

Wychowanie do życia w rodzinie
Płachta Marzena

Biblioteka
Tarkowska Alicja


Pedagog Szkolny

Gaponiuk Barbara

Psycholog
Góralska Małgorzata