↑ Powrót do Patron

Poczet Sztandarowy

Poczty Sztandarowe

Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi.

Poczet Główny: (3 E i F)

  1. Aleksandra Wyderka

  2. Miłosz Broncel

  3. Magdalena Wyderka

Poczet Rezerwowy: ( 2A )

  1. Zuzanna Kamińska

  2. Jan Górski

  3. Helena Plewka

Poczet Rezerwowy: ( 2E )

  1. Bartek Kowalski

  2. Julia Koślińska

  3. Barbara Polakowska

 

Opiekun pocztów: mgr Piotr Pawlak