PRACOWNIA RYSUNKU I DESIGNU

PRACOWNIA RYSUNKU I DESIGNU

w Publicznym Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego

pod patronatem Łódzkiej Fundacji EC1 oraz Akademii Sztuk Pięknych

zaprasza uczniów na zajęcia, podczas których nabędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne  z zakresu rysunku oraz projektowania.

zapisy: p. Małgorzata Morawska

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE POWSTANIA PRACOWNI RYSUNKU I DESIGNU w Publicznym Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi – Założenia

REGULAMIN PRACOWNI RYSUNKU I DESIGNU w Publicznym Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi – Regulamin

 

Harmonogram spotkań – harmonogram