Projekt edukacyjny „Roweromania”

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „ROWEROMANIA – pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi”.

Realizatorem projektu jest Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość przyznanej dotacji to 226 000 PLN. Udział własny wynosi 26.060 PLN.

„Roweromania” to pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez realizację warsztatów dla młodzieży łódzki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprzez realizację działań projekt bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia uczestników komunikacji rowerowej w Łodzi, co konsekwencji będzie miało pozytywne oddziaływanie na gospodarkę niskoemisyjną i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej wśród uczniów 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi.

Pilotażowy program pozwoli na wdrożenie systemowego rozwiązania, które zwiększy świadomość dzieci i młodzieży z terenu Miasta i wzmocni ich postawy proekologiczne. Projekt realizowany będzie w 12 szkołach na terenie Łodzi (w tym 6 gimnazjów, 4 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2 zespołach ogólnokształcących).

 www.zainwestujwekologie.pl

logo

 

 Zakończenie projektu ROWEROMANIA.

Wiata rowerowa na 18 rowerów.

 

 

IMG_20160118_150835 IMG_20160118_150850 IMG_20160118_150910 IMG_20160118_150931 IMG_20160118_151012 IMG_20160118_151026