Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży: GIMNAZJUM nr 15 w Łodzi

Rok szkolny 2016/2017

Ubezpieczenie na kwotę 14.000 zł

Składka 48zł na rokubezpieczenie

CCI20150909

 Ogólne warunki ubezpieczenia plik 1, plik 2, plik 3

Zgłoszenie roszczenia

Poważne zachorowania

Ocena procentowa stałego uszczerbku na zdrowiu