Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży

Rok szkolny 2018/2019

Ubezpieczenie na kwotę 17  000 zł

Składka 46 zł na rok

              FIRMA UBEZPIECZENIOWA  – COLONNADE INSURANCE S.A