«

»

Wielka zbiórka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Zapraszamy do włączenia się do akcji

zaczytani.pl

Przynieś książkę w dobrym stanie i złóż w wyznaczonym w szkole miejscu i przyczyń się do utworzenia biblioteczki w szpitalu dla małych i dużych pacjentów.

Nad akcją czuwa 

p. Pedagog Grażyna Deredas